OORD OOST
OORD OOST, een werkplaats van makers voor makers.

Oord betekent ‘een stuk land waar twee rivieren samenkomen’ en Oost staat voor Overijssel. OORD OOST biedt zowel spreekwoordelijk als letterlijk ruimte voor verbinding, ontwikkeling en experiment voor kunstprofessionals en kunstliefhebbers uit Overijssel. In de werkplaats vinden vele verbindende-, experimentele- of ontwikkeltrajecten plaats. 

OORD OOST werkt met vier pijlers:

zichtbaarheid & verbinding: meer samenwerking tussen kunstprofessionals in Overijssel, in alle disciplines. Samenwerking verbreedt het netwerk én door samenwerking ontstaat groei. Dit is belangrijk voor bestaande én nieuwe makers die hun plek en netwerk in Overijssel nog niet hebben gevonden. Ook biedt OORD OOST een nieuwe plek om te presenteren. Zo hebben al vele makers en kunstenaars onze ruimte gebruikt als locatie voor een presentatie of try-out van hun nieuwe project.

werkplaats: het betaalbaar verhuren van de theaterzaal in CO Zwolle. Er is op dit moment sprake van een groot tekort aan (betaalbare) repetitieruimte in Overijssel.

experiment:  Overijssel heeft behoefte aan radicaal, creatief experiment. We hebben zoveel goede makers, zowel ZZP’ers als makers die onderdeel zijn van een van de gezelschappen die Overijssel rijk is. OORD OOST wil projecten aanbieden waar makers makkelijk kunnen instappen en nieuwe samenwerkingen aangaan.

ontwikkeling: OORD OOST is een plek waar zowel professionele als jonge makers zich kunnen ontwikkelen. Zo is er een jeugd-cultuurwerkplaats en ouderen-werkplaats waar deelnemers les krijgen van professionele kunstdocenten. In de toekomst wil OORD OOST workshops en masterclasses aanbieden aan professionele makers.